Geschiedenis

In 1984 werd door Henk en Laura Homan en hun dochter Joke de regio Noord-Holland en Flevoland van de Nederlandse Boxer Club opgericht. Zij zetten destijds gedrag- en gehoorzaamheidstrainingen voor boxers op en huurden daarvoor een terrein aan de Oude Gouw te Wognum. Daarbij huurden zij tevens de kantine van een IJsclub, direct grenzend aan het terrein.
Na het vaststellen van de staturen en HR in 1987 werd de vereniging onder de huidige naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Het toenmalige bestuur bleef tot 2002 in stand. Waarna Henk Homan, als oprichter van de kringgroep, werd benoemd tot Erelid

Joke Homan nam het stokje van haar vader over en bleef tot en met 2010 voorzitter, daarna nam Ruud Gaarthuis, al jaren verbonden aan de IPO-groep, haar taak over en bleef voorzitter tot april 2017. Hierna nam Jos Pannekeet het stokje over als voorzitter. Meer info over het bestuur vind u hier.

Ereleden
  • Henk Homan† en Laura Homan
  • Joke Homan
Leden van verdienste
  • Janus Burger
  • Ger Kieft
  • Tiny van ’t Hoff – Blotevogel
  • Piet Swenneker

Examens en wedstrijden

In 1985 hebben wij, naast de G&G-examens, voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Boxer Club een UV-examen (Uithoudingsvermogen) georganiseerd. In 1988 volgde het eerste VZH-examen en in 1989 het eerste IPO-examen.  In de jaren daarna behaalden diverse leden van onze Kringgroep  ereplaatsen bij (inter)nationale wedstrijden.