Belangrijke Data:

22 december     : laatste les van dit jaar

29 december      : dus GEEN les

  5 januari 2019 : eerste les + nieuwjaarsborrel

23 februari         : FGK = Fokgeschiktheidskeuring, vooral belangrijk
                                  voor fokkers. Nadere informatie : Alex Engel.

Uitslag G&G examen van 24 november

Uit de groep van Monique deden 3 combinaties het A-examen, allen met goed gevolg: Danny met Charli, Marchel met Jazzy  en Daphne met Milo.
Uit de groep van Sonja deed Cees Bakker met Rocco het B-examen, hij slaagde glansrijk.
Ger Kieft gaf uitleg over de bevindingen van de examinatoren, waarna Janus Burger de diploma’s en de bekers uitreikte.
Jos feliciteerde de hele groep met het behaalde resultaat, sprak de hoop uit dat iedereen verder gaat en bedankte de examinatoren voor hun werk.

G&G examen 24 november

Aanvang 09.30 uur.
De kandidaten worden verzocht om 09.00 uur aanwezig te zijn.
De prestaties worden beoordeeld door onze leden van verdienste,
de heren Janus Burger en Ger Kieft.

VZH/IPO examen

Zaterdag 10 november a.s.  wordt het VZH/IPO examen gehouden.
4 Honden gaan op voor VZH en 3 honden gaan speuren.
Er is deze dag GEEN les voor puppies, G&G en Agility.

Agility

Begin september zijn wij gestart met een aantal proeflessen Agility voor onze leden en cursisten. De animo is zo groot dat het bestuur van de Kringgroep heeft besloten per 1 oktober deze activiteit aan het bestaande programma toe te voegen.
Natuurlijk zijn ook niet-leden/cursisten welkom. Neem voor bijv. het volgen van een proefles contact met ons op.
Kosten: € 90,- per 6 maanden. Degenen die Agility combineren met G&G betalen (naast het lesgeld voor G&G) € 45,-.
Minimum leeftijd hond: 12 maanden. Tijdens een gratis proefles wordt de geschiktheid van de hond bepaald.

Lees verder onder het kopje “trainingen”.

Succesvolle proefles

Zaterdag 8 september hebben wij een proefles behendigheid (agility) gegeven. Met dank aan Monique voor de instructie en aan Alex voor de vervaardiging van een aantal hindernissen.

Na afloop van deze les waren de reacties zeer positief, 4 leden met 5 honden hebben zich inmiddels opgegeven voor de cursus, die zoals eerder gemeld, op zaterdagmorgen om ca. 11.00 uur, onmiddellijk na de G&G-lessen, zal worden gegeven.

Agility

Begin september gaan we starten met een cursus agility/behendigheid. Deze zal op zaterdag na de G&G lessen worden gegeven, omstreeks 11.15 uur. De kosten bedragen € 70,- per 6 maanden voor leden/donateurs. U kunt zich opgeven bij het secretariaat, in de kantine of bij uw instructeur.
Doorgang vindt plaats bij voldoende deelnemers.
Met een (gratis) aanlegtest tijdens de eerste reguliere les wordt de geschiktheid bepaald. Minimum leeftijd is 12 maanden.

Spelletjesdag 7 juli 2018

Wij beginnen rond 11 uur met een hindernisbaan voor boxers en hun baasjes. Eerst gaan we oefenen en daarna gaan de koppels één voor één door de baan en wordt de tijd opgenomen.  Voor het snelste koppel is er een prijs. Aansluitend kun je blijven voor de BBQ. De kosten hiervoor zijn € 7,00 p.p. Inschrijven kan in de kantine of een mailtje sturen aan secretaris@boxerclub.org.